Review sách: Một đời Thương Thuyết

Một Đời Thương Thuyết là cuốn sách chứa đựng kinh nghiệm sâu sắc của một cuộc đời đã dành trọn cho sống và đi để đàm phán, thương thuyết. Tác giả Giáo sư/Kỹ sư Phan Văn Trường đã tích lũy đủ mọi thăng trầm trong từng trang sách đầy tâm huyết, giản dị song mang đậm chất trí tuệ.   Link […]

REVIEW SÁCH: Thay đổi cuộc sống với nhân số học

Cuốn sách “Thay đổi cuộc sống với nhân số học” được chị Lê Đỗ Quỳnh Hương phát triển từ tác phẩm gốc “The Complete Of Numerology của Tiến sĩ David A. Philips. Trong quyển sách “Thay đổi cuộc sống với Nhân số học”, Quỳnh Hương đã sử dụng khoảng 60% nền tảng tri thức từ quyển sách của Tiến sĩ […]